Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU WEB, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN WEB

Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU WEB, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN WEBAuthors: Viện Công nghệ thông tinIssue Date: 2015Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHNAbstract: Phạm vi của chuẩn này là phù hợp với tiêu chuẩn ISO 8879, SGML. Tiêu chuẩn này mô tả ngôn ngữ đánh dấu HTML được chỉ định theo các điều khoản trong khuyến cáo của W3C cho HTML, định dạng dữ liệu, dữ liệu đặc tả và các phương thức trao đổi dữ liệu trên web.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11750Appears in Collections:ITI - Papers

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ EMAIL (ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU EMAIL, METADATA CHO DỮ LIỆU EMAIL, LƯU TRỮ DỮ LIỆU EMAIL, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU EMAIL), BAO GỒM PHẦN 1 "ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU"; PHẦN 2 "METADATA CHO DỮ LIỆU"; PHẦN 3 "TRAO ĐỔI DỮ LIỆU"

Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ EMAIL (ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU EMAIL, METADATA CHO DỮ LIỆU EMAIL, LƯU TRỮ DỮ LIỆU EMAIL, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU EMAIL), BAO GỒM PHẦN 1 "ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU"; PHẦN 2 "METADATA CHO DỮ LIỆU"; PHẦN 3 "TRAO ĐỔI DỮ LIỆU"Authors: Viện Công nghệ thông tinIssue Date: 2015Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHNAbstract: Tiêu chuẩn TCVN này là tiêu chuẩn kỹ thuật về thư điện tử (electronic mail, hay còn viết tắt là e-mail hoặc email) qui định về phần định dạng dữ liệu email, dữ liệu đặc tả (metadata) cho cho dữ liệu email, lưu trữ dữ liệu email và trao đổi dữ liệu email. Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, các thông điệp trong thư điện tử là các thông điệp dạng văn bản, mỗi dòng PHẢI không quá 998 ký tự US-ASCII, và NÊN không có quá 78 ký tự, không bao gồm CRLF. Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, định dạng của thông điệp gồm 2 phần, phần tiêu đề và phần thân, được ngăn cách nhau bởi một hàng rỗng. Các phần nội dung đính kèm theo thư điệ…

Tội khủng bố trong luật hình sự Việt Nam

Title: Tội khủng bố trong luật hình sự Việt NamAuthors: Vũ, Thị Hương LanKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội khủng bốIssue Date: 2007Publisher: H. : Khoa LuậtCitation: 104 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14352Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự

Title: Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sựAuthors: Lê, Thị Thu HiềnKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Trách nhiệm hình sựIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 102 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16425Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam - Chính sách đổi mới, các điều kiện và các vấn đề trong công tác giáo dục trẻ khuyết tật

Title: Giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam - Chính sách đổi mới, các điều kiện và các vấn đề trong công tác giáo dục trẻ khuyết tậtAuthors: Morisawa, MasakiyoKeywords: Việt Nam học;Giáo dục;Trẻ khuyết tật;Việt NamIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 12 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21644Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Phụ nữ Việt Nam qua những trang lịch sử, các huyền thoại và khẩu truyền

Title: Phụ nữ Việt Nam qua những trang lịch sử, các huyền thoại và khẩu truyềnAuthors: Nguyễn, Văn KýKeywords: Việt Nam học;Phụ nữ;Lịch sử;Việt NamIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 11 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21679Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Biểu hiện của yếu tố nữ trong Phật giáo Việt Nam qua hình tượng Phật Bà Quan Âm : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Title: Biểu hiện của yếu tố nữ trong Phật giáo Việt Nam qua hình tượng Phật Bà Quan Âm : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn, người hướng dẫn
Trịnh, Thị DungKeywords: Tôn giáo học;Phật giáo;Việt Nam;Yếu tố nữIssue Date: 2010Publisher: ĐHKHXH & NVAbstract: 107 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chung về Phật bà Quan Âm và Phật giáo Việt Nam. Phân tích những biểu hiện của yếu tố nữ trong Phật giáo Việt Nam qua hình tượng Phật bà Quan Âm trên các lĩnh vực tư tưởng, văn học và nghệ thuật
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35848Appears in Collections:USSH - Master Theses

Về vai trò Phật giáo ở Việt Nam (Qua triều đại nhà Lý) : Luận án PTS. Triết học: 05 01 02

Title: Về vai trò Phật giáo ở Việt Nam (Qua triều đại nhà Lý) : Luận án PTS. Triết học: 05 01 02Authors: Nguyễn, Hữu Vui
Phạm, Văn SinhKeywords: Lịch sử Phật giáo;Phật giáo;Thời kỳ 1010-1225;Triều Lý;Việt NamIssue Date: 1995Publisher: ĐHTH HNAbstract: Tác giả luận văn đi sâu nghiên cưú vai trò Tôn giáo trong đời sống xã hội và đặc biệt là vấn đề vai trò của Phật giáo trong lịch sử Việt nam (Qua triều đại nhà Lý 1010-1225)
Electronic Resources
Luận án PTS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vậ lịch sử -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1995
160 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34992Appears in Collections:USSH - Dissertations

Câu chuyện "Nhân duyên"

Title: Câu chuyện "Nhân duyên"Authors: Thục TrinhKeywords: Phật giáo;Giáo lýIssue Date: 2008Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 5/2008 ; 2 tr. ; TNS07652URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54592Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng Tứ diệu đế Vô Ngã - Vị Tha

Title: Vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng Tứ diệu đế Vô Ngã - Vị ThaAuthors: Nguyên HươngKeywords: Giáo lý;Phật giáoIssue Date: 2008Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 2/2008 ; 4 tr. ; TNS07607BURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54509Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Đạo phật đi vào cuộc đời

Title: Đạo phật đi vào cuộc đờiAuthors: Thích Nhất HạnhKeywords: Phật giáo;Đạo phậtIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Nguồn suối phát sinh của đạo Phật là một sự giác ngộ về sự thật của cuộc đời vì vậy đạo Phật có tính cách vượt lên trên cuộc đời.Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2005. 10 tr. TNS035URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58482Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Ảnh hưởng của triết lý vô ngã trong Phật giáo tới cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh

Title: Ảnh hưởng của triết lý vô ngã trong Phật giáo tới cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí MinhAuthors: Nguyễn, Thị ToanKeywords: Phật giáo;Triết lý phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Trình bày về Triết lý vô ngã của Phật giáo; Tinh thần vô ngã của Hồ Chí Minh; Cuộc đời Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tinh thần vô ngữ vị tha...Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2005. 4 tr. TNS036URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58483Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Văn hóa của cộng đồng người Hoa ở Bạc Liêu : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 60 22 01

Title: Văn hóa của cộng đồng người Hoa ở Bạc Liêu : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 60 22 01Authors: Phạm, Văn Lợi, người hướng dẫn
Lưu, Thị LiênIssue Date: 2016Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: 123 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Việt Nam học: 60 22 01 13 -- Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53140Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Vấn đề hôn nhân - gia đình của thanh niên nông thôn hiện nay ( qua khảo sát hai trường hợp huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) :Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam: 60 22 01 13

Title: Vấn đề hôn nhân - gia đình của thanh niên nông thôn hiện nay ( qua khảo sát hai trường hợp huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) :Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam: 60 22 01 13Authors: Nguyễn, Thị Việt Thanh, người hướng dẫn
Vũ, Thị Thanh ChungIssue Date: 2015Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: 103 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53141

Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúc tổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt Nam

Title: Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúc tổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt NamAuthors: Đoàn Hữu HậuKeywords: tóm tắt luận văn "Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúc tổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt Nam"Issue Date: 2013Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHNAbstract: a. Tổng hợp và làm rõ khái niệm Kiến trúc Tổng thể, cung cấp cái nhìn tổng quan về Kiến trúc Tổng thể, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Kiến trúc Tổng thể cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. b. Tìm hiểu,tổng hợp và trình bày tổng quan một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúc Tổng thể nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt Nam như Zachman, TOGAF, FEA, Gartner. c. Tìm hiểu Bối cảnh CNTT tại Việt Nam. d. Đưa ra đề xuất phương pháp luận xây dựng Kiến trúc tổng thể tại Việt Nam, áp dụng vào đề án “ Quy hoạch Quốc hội Điện tử”URI: http://repository.vnu.edu.vn/handl…

Xây dựng dự án Thư viện điện tử cho các trường Trung học phổ thông và Tiểu học

Title: Xây dựng dự án Thư viện điện tử cho các trường Trung học phổ thông và Tiểu họcAuthors: Nguyễn Mỹ HạnhKeywords: tóm tắt luận văn "Xây dựng dự án Thư viện điện tử cho các trường Trung học phổ thông và Tiểu học"Issue Date: 2014Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHNAbstract: Cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình xây dựng một dự án thư viện điện tử. Đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các bước xây dựng dự án.  Phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế khi sử dụng thư viện truyền thống trong trường Tiểu học và Trung học hiện nay. Sự cần thiết phải xây dựng thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.  Xu thế phát triển thư viện điện tử phục vụ đào tạo.  Đề xuất xây dựng dự án thư viện điện tử cho các trường Trung học phổ thông và tiểu học tại thành phố Hà Nội.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11576

A creating and developing of organization culture in the national committee for ethnic and minority affairs in Vietnam = Xây dựng và phát triển văn hóa công sở tại Ủy ban dân tộc : Luận văn ThS. Quản lý công

Hình ảnh
A creating and developing of organization culture in the national committee for ethnic and minority affairs in Vietnam = Xây dựng và phát triển văn hóa công sở tại Ủy ban dân tộc : Luận văn ThS. Quản lý công
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47326


Title: A creating and developing of organization culture in the national committee for ethnic and minority affairs in Vietnam = Xây dựng và phát triển văn hóa công sở tại Ủy ban dân tộc : Luận văn ThS. Quản lý côngAuthors: Ngô, Đức Thành
Eriksson, Lars-Torsten
Đinh, Việt Hòa
Lưu, Thị Mai HươngKeywords: Văn hóa công sở;Ủy ban dân tộc;Quản lý văn hóaIssue Date: 2012Publisher: ĐHKTAbstract: Luận văn ThS. Quản lý công -- Đại học UPPSALA, Thụy Điển & Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47326Appears in Collections:UEB - Master Theses

A creating and developing of organization culture in the national committee for ethnic and minority affairs in Vietnam

Title: A creating and developing of organization culture in the national committee for ethnic and minority affairs in VietnamAuthors: Ngo, Duc Thanh
Lars-Torsten Eriksson
Dinh, Viet Hoa
Luu, Thi Mai HuongKeywords: Quản lí công;Văn hóa;Công tác dân tộc;Việt Nam;Dân tộc thiểu sốIssue Date: 2012Publisher: Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tếCitation: Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tếAbstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản lí công -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43875Appears in Collections:UEB - Master Theses