Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2017

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và cao dược liệu từ cây Lá diễn

Title: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và cao dược liệu từ cây Lá diễnAuthors: Ngô, Thị QuỳnhKeywords: Dược liệu;Cây Lá diễnIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcAbstract: Xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở dược liệu từ cây Lá diễn, đồng thời xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở cao khô dược liệu từ cây Lá diễn.Description: 43 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55113Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất thành phố Hải Dương

Title: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất thành phố Hải DươngOther Titles: Standardization of landuse database in Hai Duong cityAuthors: Nguyễn, Thị Lan VânKeywords: Hệ thống thông tin địa lý;Cơ sở dữ liệu;Quản lý đất đai;Dữ liệu địa lýIssue Date: 2014Publisher: ĐHQGHNCitation: 116 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3647Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đến thương mại Việt Nam

Title: Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đến thương mại Việt NamAuthors: Nguyễn, Anh Thu
Vũ, Thanh Hương
Vũ, Văn Trung
Lê, Thị Thanh XuânKeywords: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanhIssue Date: 2015Publisher: ĐHKTAbstract: Trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động hội nhập trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC, đặc biệt là các hoạt động nhằm tự do hóa thương mại hàng hóa và dịch vụ, được đánh giá là một trong ba nước có tỷ lệ hoàn thành cao nhất các biện pháp đề ra trong AEC Blueprint. Bài viết sử dụng mô hình trọng lực để phân tích tác động của các hoạt động hội nhập này đến luồng thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt NamURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13993Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Xây dựng hệ thống logistics xanh trong vận tải hàng hóa đô thị tại CHLB Đức Trường hợp khu trung tâm thành phố Nurnberg

Title: Xây dựng hệ thống logistics xanh trong vận tải hàng hóa đô thị tại CHLB Đức Trường hợp khu trung tâm thành phố NurnbergAuthors: Phạm, Hùng TiếnKeywords: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanhIssue Date: 2015Publisher: ĐHKTAbstract: Vận tải hàng hóa ở trung tâm đô thị là một thach thức lớn dẫn đến ô nhiễm không khí, tiếng ồn và ùn tắc giao thông. Sự phát triển công nghệ đã góp phần cải thiện chi phí, hiệu quả và độ tin cậy của các doanh nghiệp logistics. Việc xây dựng hệ thống logistics xanh sẽ góp phần làm cho các hoạt động logistics nói chung và dịch vụ vận tải nói riêng thân thiện hơn với môi trường. Bài viết nghiên cứu xây dựng mạng lưới logistics xanh trong vận tải hàng hóa đô thị dựa trên mô hình mạng lưới giao nhận gồm các yếu tố như phương thức vận chuyển, điểm đầu mối và phương thức dịch vụ kho đa năng.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13991Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Mô hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Kinh nghiệm châu Phi và bài học cho Việt Nam

Title: Mô hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Kinh nghiệm châu Phi và bài học cho Việt NamAuthors: Phan, Quốc Đông
Trần, Hải Yến
Phạm, Hà MyKeywords: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh;Tạp chí Khoa học ĐHQGHNIssue Date: 2015Publisher: ĐHKTAbstract: Bài viết tìm hiểu ba mô hình cho vay của Root Capital, ECo và GroFin đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa - SMEs ở châu Phi, góp phần giải quyết thành công bài toán về vốn cho SMEs, đồng thời gắn cho vay với mục tiêu phát triển bền vững. Các mô hình này đã kết hợp với hoạt động cho vay thuần túy, khai thác triệt để các dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao năng lực quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đảm bảo dự án vay vốn thành công và đảm bảo khả năng trả nợ.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14000Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Khảo sát hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016

Title: Khảo sát hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016Authors: Đinh, Thị NhungKeywords: Marketing;Công ty Cổ phần Sao Thái DươngIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcAbstract: Phân tích một số chính sách Marketing đƣợc vận dụng ở Công ty Cổ phần Sao Thái Dƣơng giai đoạn 2014 – 2016 đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn này.Description: 61 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55109Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata L.)

Title: Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata L.)Authors: Lê, Thị NguyệtKeywords: Cây Chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata L.);Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcAbstract: Nghiên cứu được các đặc điểm thực vật và xác định được tên khoa học của mẫu cây Chua me đất hoa vàng; Định tính được các nhóm chất có trong cây Chua me đất hoa vàng; Chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc một số chất từ cây Chua me đất hoa vàng.Description: 52 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55107Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Vai trò của tôn giáo trong đời sống tinh thần và xã hội việt nam

Title: Vai trò của tôn giáo trong đời sống tinh thần và xã hội việt namAuthors: Đỗ Công ĐịnhKeywords: Tôn giáo;Xã hội;Việt NamIssue Date: 2000Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;3tr. ; TNS11027URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58073Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thiền sư giác hải thời Lý

Title: Thiền sư giác hải thời LýAuthors: Trương Sỹ HùngKeywords: Thiền sư Giác Hải;Thời LýIssue Date: 2000Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;3tr. ; TNS11029URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58075Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Xác định tài sản có của thương nhân theo pháp luật phá sản ở Việt Nam

Title: Xác định tài sản có của thương nhân theo pháp luật phá sản ở Việt NamOther Titles: Identify assets of trader under the bankruptcy laws in VietnamAuthors: Phan, Công TiếnKeywords: Luật phá sản;Việt Nam;Luật và pháp chếIssue Date: 2016Publisher: H. : Khoa LuậtURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57587Appears in Collections:LAW - Master Theses

Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam

Title: Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt NamOther Titles: Human rights protection by the provisions on criminal liability in Vietnam Criminal CodeAuthors: Phạm, Ngọc HòaKeywords: Luật hình sự;Việt Nam;Quyền con người;Luật và pháp chếIssue Date: 2016Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 98 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57588Appears in Collections:LAW - Master Theses

Tội giao cấu với trẻ em trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên). Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04

Title: Tội giao cấu với trẻ em trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên). Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04Other Titles: The crime on sexual intercourse with a child in Vietnam Penal Code (on a practical basis in Thai Nguyen Province)Authors: Dương, Văn Thịnh
Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫnKeywords: Luật hình sự;Luật tố tụng hình sự;Tội giao cấu với trẻ em;Thái NguyênIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtAbstract: Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng về phương diện lý luận và thực tiễn, vì đây là công trình nghiên cứu ở cấp độ luận văn thạc sĩ luật học về tội phạm Giao cấu với trẻ em trong BLHS Việt Nam năm 1999, trong đó làm sáng tỏ các đặc điểm của tội phạm (cấu thành tội phạm); lịch sử phát triển quy định của tội phạm này trong pháp luật hình sự Việt Nam; thực tiễn thi hành và những vướng mắc từ thực hiện thông qua số liệu cụ thể của địa phương tỉnh Thái Nguyên; Luận văn cũng đã phát hiện…

Kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự bằng hòa giải

Title: Kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự bằng hòa giảiOther Titles: Skills resolve civil disputes by mediationAuthors: Trần, Thị Quỳnh Nga
Nguyễn, Minh Hằng, người hướng dẫnKeywords: Luật tố tụng dân sự;Giải quyết tranh chấp;Hòa giảiIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtAbstract: Luận văn đã đi sâu nghiên cứu những quy định của pháp luật Việt Nam về hòa giải. Làm sáng tỏ nguyên tắc, phạm vi, thành phần, nội dung, trình tự, thủ tục hòa giải và hiệu lực của quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại Tòa án. Góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện chế định hòa giải trong pháp luật TTDS Việt Nam hiện nay.Description: 68 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54118Appears in Collections:LAW - Master Theses

Tác dụng kháng khuẩn, chống viêm của cây tầm phỏng (Cardiospermum halicacabumL.)

Title: Tác dụng kháng khuẩn, chống viêm của cây tầm phỏng (Cardiospermum halicacabumL.)Authors: Dương, Thị Ly Hương
Nguyễn, Thanh Thảo
Trần, Văn ƠnKeywords: Cardiospermum halicacabum L;antibacterial;anti-inflammationIssue Date: 2016Publisher: Tạp chí Dược họcAbstract: Tầm phỏng (Cardiospermum halicacabum L.) là một cây thân thảo, sống lâu năm, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Mỹ, châu Phi, và châu Á. Cây được dùng khá phổ biến để làm thuốc điều trị các bệnh như viêm đa khớp dạng thấp, eczema, viêm da, viêm đường tiết niệu, viêm thận, phù thũng... Ở Việt Nam, tầm phỏng được biết đến chủ yếu với tác dụng chữa các bệnh ngoài da. Các nghiên cứu về thành phần hóa học, tác dụng sinh học, cũng như các lợi ích khác của cây tầm phỏng đối với sức khỏe con người còn chưa được biết rõ. Mục tiêu của đề tài là đánh giá tác dụng kháng khuẩn và chống viêm của dịch chiết toàn phần cây tầm phỏng ở Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu - Tác dụng kháng khuẩn. - Tác dụng chống…

Longitudinal and cross sectional assessments of health utility in adults with HIV/AIDS: a systematic review and meta-analysis

Title: Longitudinal and cross sectional assessments of health utility in adults with HIV/AIDS: a systematic review and meta-analysisAuthors: Nguyen, Hoang LongKeywords: Quality of life;Utility;HIV;Longitudinal meta-analysis;Systematic reviewIssue Date: 2015Publisher: BioMed CentralAbstract: Background:Utility estimates are important health outcomes for economic evaluation of care and treatment interventions for patients with HIV/AIDS. We conducted a systematic review and meta-analysis of utility measurements to examine the performance of preference-based instruments, estimate health utility of patients with HIV/AIDS by disease stages, and investigate changes in their health utility over the course of antiretroviral treatment. Methods:We searched PubMed/Medline, Cochrane Database of Systematic Review, NHS Economic Evaluation Database and Web of Science for English-language peer-reviewed papers published during 2000–2013. We selected 49 studies that used 3 direct and 6 indirect preferen…

Hòa giải tranh chấp đất đai theo Luật đất đai năm 2013 từ thực tiễn hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Đông Anh : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 30

Title: Hòa giải tranh chấp đất đai theo Luật đất đai năm 2013 từ thực tiễn hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Đông Anh : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 30Authors: Nguyễn, Thị Minh ChiếnKeywords: Hòa giải;Tranh chấp đất đai;Năm 2013;Huyện Đông AnhIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 93 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54205Appears in Collections:LAW - Master Theses

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 01 03

Title: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 01 03Authors: Vũ, Đỗ Thu TrangKeywords: Vốn;Quyền sử dụng;Đất;Tài sản;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 102 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54208Appears in Collections:LAW - Master Theses

Hợp đồng lập hội theo Pháp luật Việt Nam : Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự : 60 38 01 03

Title: Hợp đồng lập hội theo Pháp luật Việt Nam : Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự : 60 38 01 03Authors: Đào, Thị Hồng PhươngKeywords: Hợp đồng;Lập hội;Pháp luật;Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 81 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54158Appears in Collections:LAW - Master Theses

Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng theo pháp luật Việt Nam : Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự : 60 38 01 03

Title: Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng theo pháp luật Việt Nam : Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự : 60 38 01 03Authors: Phan, Thị Lan AnhKeywords: Sinh con;Kỹ thuật sinh sản;Tinh trùng;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 81 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54160Appears in Collections:LAW - Master Theses

RESEARCH ON THE BIOACTIVE COMPOUNDS OF THE POLYPORE INONOTUS SP.

Title: RESEARCH ON THE BIOACTIVE COMPOUNDS OF THE POLYPORE INONOTUS SP.Authors: H. V. K. Wangun
A. Haerte
C.Hertweck
Trịnh Tam KiệtKeywords: Hymenochaetaceae;Macro Fungi;Ganodermataceae;Coriolaceae;PolyporaceaeIssue Date: 2009Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh họcSeries/Report no.: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học;5Abstract: Macro Fungi estimated from 20.000 species. Mushroom have played an important nutritional and therapic role in the world since ancient time. In some previous decades a lot of the wood habiting mushrooms are studied more intensively. In compare with the another species of the families Ganodermataceae, Polyporaceae, Coriolaceae. The species of the family Hymenochaetaceae were examinated relative previoustly, but they seem to be a rich source of novel structures. In this paper, we investigated the main bioactive compounds and their biology Potent of the Mushroom Inonotus sp.URI: http://repository.vnu.edu.vn/…

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHIẾN CHI SCHIZOPHYLLUM COMMUNE FR.

Title: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM PHIẾN CHI SCHIZOPHYLLUM COMMUNE FR.Authors: Trịnh Tam Kiệt
Trần Đông Anh
Dương Thị Thanh Nga
Thân Thị Chiển
Lưu Thanh Huyền
Trịnh Thị Tam BảoKeywords: Nấm phiến chi;Nấm chân chim;Schizophyllum Fr.;Schizophyllaceae;Schizophyllum commune FrIssue Date: 2009Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh họcSeries/Report no.: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học;5Abstract: Nấm phiến chi còn được gọi là nấm Chân chim, nấm Ve thuộc chi Schizophyllum Fr. (1821), họ Schizophyllaceae có khoảng 5 loài trên toàn thế giới trong đó loài phổ biến nhất là Schizophyllum commune Fr. có khu phân bố toàn thế giới, là đối tượng nghiên cứu sinh lý phát triển, di truyền lý tưởng. Nấm phiến chi còn là loài nấm dược liệu quý, từ đó chiết suất ra chế phẩm Schizophyllan có tác dụng tăng cường điều hòa miễn dịch, góp phần chống ung thư (Wasser). Gần đây những nghiên cứu mới công bố còn cho biết Nấm chân chim ở dạng sợi c…

Đồng bộ tín hiệu đa sóng mang dưới các tác động chuẩn dừng : Luận án TS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông : 62 52 70 05

Title: Đồng bộ tín hiệu đa sóng mang dưới các tác động chuẩn dừng : Luận án TS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông : 62 52 70 05Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn
Lê, Văn NinhKeywords: Kỹ thuật viễn thông;OFDM;Đa sóng mạngIssue Date: 2006Publisher: ĐHCNAbstract: 108 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Thảo luận về tính chất của các kênh vô tuyến, đặc biệt là hiện tượng đa đường và ảnh hưởng của nó đến các ký hiệu OFDM và quá trình khôi phục dữ liệu; Khảo sát vấn đề truyền thông bằng OFDM qua lịch sử ra đời và thảo luận việc sử dụng điều chế đa sóng mang (...)
Electronic Resources
Luận án TS. Kỹ thuật viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43552Appears in Collections:UET - Dissertations

Một số giải pháp nâng cao chất lượng truyền dẫn đa sóng mang trên đường thuê bao số : Luận án TS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 62 52 70 05

Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng truyền dẫn đa sóng mang trên đường thuê bao số : Luận án TS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 62 52 70 05Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Nguyễn, Đình Thông, người hướng dẫn
Nguyễn, Quốc TuấnKeywords: Kỹ thuật viễn thông;Thuê bao số;Truyền dẫn đa sóng;Điện thoạiIssue Date: 2009Publisher: ĐHCNAbstract: Trình bày khái quát các đặc tính cơ bản của phương thức điều chế đa sóng mang (MCM) qua đường dây thuê bao số (DSL) và các công trình nghiên cứu liên quan đến điều chế đa tần rời rạc (DMT) như phân bố bit, bộ cân bằng nhiều thời gian (TEQ)… nhằm nâng cao d (...)
128 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Kỹ thuật viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43551Appears in Collections:UET - Dissertations

Một số kỹ thuật phòng chống giả mạo ảnh số : Luận án Tiến sĩ Hệ thống thông tin: 62 48 01 04

Title: Một số kỹ thuật phòng chống giả mạo ảnh số : Luận án Tiến sĩ Hệ thống thông tin: 62 48 01 04Authors: Trần, Đăng HiênKeywords: Kỹ thuật;Chống giả mạo;Ảnh sốIssue Date: 2017Publisher: H. : Đại học Công nghệDescription: 131 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54339Appears in Collections:UET - Dissertations

Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc composit polyamid lớp mỏng (TFC-PA) và khả năng ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễm

Title: Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc composit polyamid lớp mỏng (TFC-PA) và khả năng ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễmAuthors: Ngô Hồng Ánh ThuKeywords: Màng lọc composit polyamid;Xử lý nước ô nhiễmIssue Date: 2017Publisher: H.: ĐHCNDescription: 159 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54453Appears in Collections:UET - Dissertations

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của một số vi sinh vật trong quá trình lên men xúc xích bán khô và giải pháp hạn chế vi sinh vật không mong muốn

Title: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của một số vi sinh vật trong quá trình lên men xúc xích bán khô và giải pháp hạn chế vi sinh vật không mong muốnAuthors: Trịnh, Thanh ThúyKeywords: Vi sinh vật;Xúc xích bán khô;Quá trình lên menIssue Date: 2017Publisher: H.: ĐHKHTNDescription: 69 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54411Appears in Collections:HUS - Master Theses

Một số vấn đề pháp lý về đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên

Title: Một số vấn đề pháp lý về đầu tư tại tỉnh Thái NguyênAuthors: Nguyễn, Minh CảnhKeywords: Luật kinh tế;Thái Nguyên;Đầu tưIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 87 tr.Abstract: Làm rõ các nền tảng về mặt lý luận của pháp luật về đầu tư (Bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) trên cơ sở các lý luận về kinh tế học, quá trình hình thành và phát triển của các chế định pháp lý về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cũng như thực tiễn của một nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam từ đó làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá phân tích thực tiễn đầu tư của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Làm sáng tỏ các chủ điểm pháp lý về các vấn đề cơ bản của pháp luật đầu tư hiện nay.Cụ thể là một số chế định cơ bản của luật đầu tư năm 2005, thực tiễn các chính sách và hoạt động đầu tư tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên với những đặc thù của một tỉnh có nền công nghiệp phát triển khá sớm và là một bộ phận quan trọng của vùng kinh tế Đông bắc bộ. Đ…

Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam

Title: Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt NamAuthors: Vũ, Thị Thuý HằngKeywords: Cạnh tranh;Luật kinh tế;Pháp luậtIssue Date: 2005Publisher: ĐHQGCitation: 106 tr.Abstract: Nghiên cứu lý luận về cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, khẳng định việc ra đời của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và đẩy mạnh việc thực thi các quy định đó trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Tập trung làm rõ thực trạng cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam. Phân tích các quy định pháp luật hiện hành của nước ta về chống cạnh tranh không lành mạnh. Nêu một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu lực thi hành pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnhURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12384