Khảo sát hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016

Title: Khảo sát hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016
Authors: Đinh, Thị Nhung
Keywords: Marketing;Công ty Cổ phần Sao Thái Dương
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Phân tích một số chính sách Marketing đƣợc vận dụng ở Công ty Cổ phần Sao Thái Dƣơng giai đoạn 2014 – 2016 đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn này.
Description: 61 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55109
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam

Tội giao cấu với trẻ em trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên). Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04