Bài đăng

Góp một tiếng nói về cội nguồn Sự dung hợp và tiếp biến của tư tưởng Tam giáo Đồng nguyên ở Việt Nam so với Trung Hoa

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong luật hình sự Việt Nam: Luận án TS. Luật: 62 38 40 01 M U

Title: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong luật hình sự Việt Nam: Luận án TS. Luật: 62 38 40 01
M UAuthors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn
Bùi, Xuân Hạ
UserIssue Date: 2014
2014-12-31Publisher: Khoa LuậtAbstract: 88 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50062

Tội cướp giật tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) : Luận án TS. Luật : 60 38 40

Hình ảnh
Title: Tội cướp giật tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) : Luận án TS. Luật : 60 38 40Authors: Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn
Trần, Hữu NghĩaIssue Date: 2014Publisher: Khoa LuậtAbstract: Electronic Resources
Luận án TS. Luật Hình sự - Khoa Luật -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50092

Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Title: Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt NamAuthors: Ngô, Thị Út QuyênKeywords: Luật Quốc tế;Luật kinh tế;Người tiêu dùng;Việt Nam;Bảo vệ quyền lợiIssue Date: 2012Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Tìm hiểu, nghiên cứu và đánh giá các quy định pháp luật quốc tế và quốc gia về bảo vệngười tiêu dùng. Nghiên cứu các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của một sốquốc gia trên thế giới, đồng thời rút ra kinh nghiệm và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Đề xuất cơ chế thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng ởViệt Nam trong giai đoạn hiện nay.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7046

Xác lập chủ quyền quốc gia về thềm lục địa

Title: Xác lập chủ quyền quốc gia về thềm lục địaAuthors: Nguyễn, Thị Thu ThủyKeywords: Luật Quốc tế;Thềm lục địa;Chủ quyền quốc gia;Việt NamIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ƣớc Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dƣới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định rõ chủ quyền quốc gia về thềm lục địa.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6399

Improving English vocabulary retention by using memory strategies: An action research = Nâng cao khả năng lưu nhớ từ vựng tiếng Anh bằng cách sử dụng các thủ thuật ghi nhớ: nghiên cứu hành động.