Bài đăng

Tuyển dụng Công chức ở Việt Nam hiện nay.: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Tuyển dụng Công chức ở Việt Nam hiện nay.: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Võ, Thị Thu TrangKeywords: Luật hiến pháp và luật hành chính;Luật và pháp chếIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng công chức ở Việt NAm. - Luận văn làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Đồng thời, đánh giá đúng thực trạng thực hiện việc tuyển dụng công chức ở nước ta hiện nay, trên cơ sở đó chỉ ra những điểm tích cực cũng như những điểm còn tồn tại trong lĩnh vực này. - Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả của tuyển dụng công chức ở Việt Nam.Description: 79 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60124Appears in Collections:LAW - Master Theses

Vấn đề nội luật hóa các quy định của công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Vấn đề nội luật hóa các quy định của công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Nguyễn, Thị YếnKeywords: Luật hình sự và tố tụng hình sự;Chống tham nhũngIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Luận văn đã giải quyết tương đối cơ bản một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội phạm tham nhũng, về nội luật hóa Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, quá trình Việt Nam tham gia công ước, và trình bày một cách khái nhất về những nội dung mà các quốc gia thành viên cần nội luật hóa theo yêu cầu của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, - Luận văn đã đưa ra và phân tích những yếu tố tác động đến quá trình nội luật hóa yêu cầu Công ước của Liên hợp quốc về chồng tham nhũng đó là: thực trạng về pháp luật tham nhũng của Việt Nam, những điểm bất cập trong quy định của Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 so với luật phòng chống tham nhũng, và so với Công ước của L…

AN OVERVIEW OF CREDIT REPORT/CREDIT SCORE MODELS AND A PROPOSAL FOR VIETNAM

Title: AN OVERVIEW OF CREDIT REPORT/CREDIT SCORE MODELS AND A PROPOSAL FOR VIETNAMAuthors: Le, Duc ThinhKeywords: Credit history;Credit report;Credit score;FICO scoresIssue Date: 2017Publisher: VNU Journal of ScienceSeries/Report no.: VNU Journal of Science: Policy and management studies;Vol.33, No. 2 (2017)Abstract: Having a national credit database system would help financial institutions (FIs) reduce credit risk and reduce non-recovered bad debts. The government will feel at ease when FIs and the people are protected from bad debts in a sustainably developing and transparent market. On the other hand, borrowers will also receive benefit. Those who have good credit history will be provided with a more favorable interest rate and less requirements, or even without collateral. In 2014 the Vietnam National Assembly passed the Citizen Identity Law, which requires the government to issue a unique lifetime personal identification number for each citizen (starting 2016). This will play a …

ACQUISITION COMPLETION OR ABANDONMENT: The effect of revealed comparative advantage in the M&A pre-integration process

Title: ACQUISITION COMPLETION OR ABANDONMENT: The effect of revealed comparative advantage in the M&A pre-integration processAuthors: Doan, Thu TrangKeywords: acquisition completion;acquisition abandonment;acquisition duration;revealed comparative advantageIssue Date: 2Publisher: VNU Journal of ScienceSeries/Report no.: VNU Journal of Science: Policy and management studies;Vol.33, No. 2 (2017)Abstract: This paper explores the effect of revealed comparative advantage in the M&A pre- integration process. Revealed comparative advantage reflects the advantage of a particular industry in trade compared to other industries. It is measured by the share of a sector’s exports in the overall country-wide exports, compared to the share of that sector’s exports in the total exports of a group of countries. In this study, we examine whether revealed comparative advantage could determine the completion likelihood of an M&A deal and the duration of M&A pre-integra…

Hiện trạng và khả năng dễ bị tổn thương do nhiễm mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở thành phố Đà Nẵng

Title: Hiện trạng và khả năng dễ bị tổn thương do nhiễm mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở thành phố Đà NẵngOther Titles: Current Status and Vulnerability Induced by Saline Intrusion in The Climate Change Context in Da Nang CityAuthors: Nguyễn, Ngọc Trực
Trương, Văn Thịnh
Nguyễn, Văn Thương
Nguyễn, Thảo LyKeywords: Xâm nhập mặn;nước biển dâng;đánh giá tổn thương;năng lực thích ứng;Đà NẵngIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 2Abstract: Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang ngày càng làm trầm trọng hơn tình trạng xâm nhập mặn tại các khu vực đồng bằng ven biển. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội, sinh kế và đời sống dân cư địa phương. Trên cơ sở phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương của IPCC-UNESCO IHE, nghiên cứu này tập trung làm rõ khả năng dễ bị tổn thương ở cấp độ phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do nhiễm mặn. Khả năng dễ bị tổn thương được đánh giá thông qua ba thành phần là mức độ phơi bày, mức độ nhạy …

Xác định tải lượng phát thải các khí gây mùi từ bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của thành phố Hồ Chí Minh

Title: Xác định tải lượng phát thải các khí gây mùi từ bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của thành phố Hồ Chí MinhOther Titles: Estimating the Emission Rate of Odorous Gas from Landfills in Ho Chi Minh CityAuthors: Lương, Văn ViệtKeywords: Bãi chôn lấp;phát thải khí gây mùi;Tp. Hồ Chí MinhIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 2Abstract: Bài báo này nhằm tính toán lượng phát thải các khí gây mùi chính từ các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, phục vụ công tác quản lý bãi chôn lấp. Phương phá p nghiên cứu là dựa theo mô hình tính phát thải khí methane của IPCC (Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu). Nghiên cứu này đã xác định được các hệ số về tốc độ phân hủy và phần N, S tham gia trong quá trình tạo thành NH3, H2S và CH 3 SH. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sai lệch nhiều giữa kết quả diễn toán các khí gây mùi và số liệu thực đo, với hệ số Nash-Sutcliffe nằm trong khoảng từ 0,642 đến 0,887.Description: tr. 108-117URI: http://repository.vnu.edu.vn/h…

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Title: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt NamAuthors: Trần, Thị Thu NamKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội chứa chấpIssue Date: 2007Publisher: ĐHQGHNCitation: 114 tr.Abstract: Phân tích, làm rõ lịch sử hình thành và phát triển những quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam. Làm sáng tỏ khái niệm, ý nghĩa này; phân tích các quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới. Phân tích, làm rõ những quy định của pháp luật hình sự hiện hành, thực tiễn áp dụng loại tội phạm này, nêu lên vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử. Đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà cóURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13911Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)