Xác định tải lượng phát thải các khí gây mùi từ bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của thành phố Hồ Chí Minh

Title: Xác định tải lượng phát thải các khí gây mùi từ bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của thành phố Hồ Chí Minh
Other Titles: Estimating the Emission Rate of Odorous Gas from Landfills in Ho Chi Minh City
Authors: Lương, Văn Việt
Keywords: Bãi chôn lấp;phát thải khí gây mùi;Tp. Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 2
Abstract: Bài báo này nhằm tính toán lượng phát thải các khí gây mùi chính từ các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, phục vụ công tác quản lý bãi chôn lấp. Phương phá p nghiên cứu là dựa theo mô hình tính phát thải khí methane của IPCC (Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu). Nghiên cứu này đã xác định được các hệ số về tốc độ phân hủy và phần N, S tham gia trong quá trình tạo thành NH3, H2S và CH 3 SH. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sai lệch nhiều giữa kết quả diễn toán các khí gây mùi và số liệu thực đo, với hệ số Nash-Sutcliffe nằm trong khoảng từ 0,642 đến 0,887.
Description: tr. 108-117
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59672
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Động từ chuyển động trong tiếng Nhật và tiếng Việt

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và cao dược liệu từ cây Lá diễn

Tuyển dụng Công chức ở Việt Nam hiện nay.: Luận văn ThS. Luật: 603801