Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Đánh giá quy trình thiết kế đề thi trắc nghiệm khách quan tại khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội Đại học Thái Nguyên

Title: Đánh giá quy trình thiết kế đề thi trắc nghiệm khách quan tại khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội Đại học Thái NguyênAuthors: Nguyễn, Trường SơnKeywords: Quản lý giáo dục;Đề thi trắc nghiệm;Đánh giá;Đại học Thái NguyênIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 118 tr.Abstract: Khảo sát thực trạng về quy trình, cách thức thiết kế đề thi trắc nghiệm khách quan của các giảng viên trong Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Phân tích các câu hỏi trắc nghiệm khách quan của các đề thi đã được sử dụng (căn cứ vào kết quả trả lời trắc nghiệm của sinh viên). Đưa ra quy trình chuẩn thiết kế đề thi trắc nghiệm khách quan.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16257Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quản lý quá trình đào tạo ngành kiến trúc công trình theo phương thức tín chỉ tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Title: Quản lý quá trình đào tạo ngành kiến trúc công trình theo phương thức tín chỉ tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Authors: Nguyễn, Đức Chính, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị NhàiKeywords: Quản lý giáo dục;Phương thức tín chỉ;Quản lý quá trình đào tạo;Giáo dục đại họcIssue Date: 2011Publisher: Đại học Giáo dụcAbstract: 110 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu lý luận về quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Khảo sát thực trạng về quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Kiến trúc công trình tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đề xuất giải pháp đổi mới quản lý quá trình đào tạo ngành Kiến trúc công (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48746Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam

Title: Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt NamAuthors: Nguyễn, Kim ChiKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội bắt cóc;Tội phạmIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 100 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16437Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tội cản trở việc thi hành án theo Luật Hình sự Việt Nam

Title: Tội cản trở việc thi hành án theo Luật Hình sự Việt NamAuthors: Hồ, Hữu ThànhKeywords: Luật hình sự;Thi hành án;Pháp luật;Tội cản trởIssue Date: 2016Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 86 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14250Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Bồ Tát Quan Thế Âm và mười hai điều nguyện

Title: Bồ Tát Quan Thế Âm và mười hai điều nguyệnAuthors: Thích, Thanh DuệKeywords: Bồ Tát Quan Thế Âm;Phật giáo;Giáo lý;Mười hai điều nguyệnIssue Date: 2010Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 2/2010; 4 tr. ; TNS07917URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53667Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Giáo pháp tứ y trong cuộc sống hiện đại

Title: Giáo pháp tứ y trong cuộc sống hiện đạiKeywords: Giáo Pháp Tứ Y;Đạo Phật;Giáo lýIssue Date: 2007Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 3/2007; 3 tr. ; TNS07540URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53619Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)
Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Compact Descriptors for Visual Search for Money Recognition

Title: Compact Descriptors for Visual Search for Money RecognitionAuthors: Pham, Tran Huong GiangKeywords: Visual SearchIssue Date: 2016Publisher: ĐHCNURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14519Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Developing Adaptive Hypermedia System based on Learning Design Level B with Rules for Adaptive Learning Activities

Title: Developing Adaptive Hypermedia System based on Learning Design Level B with Rules for Adaptive Learning ActivitiesAuthors: Nguyen, Viet Anh
Nguyen, Viet Ha
Ho, Si DamKeywords: Hypermedia system;Learning designIssue Date: 2009Publisher: ĐHCNURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14520Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-1963)

Title: Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-1963)Keywords: Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Hòa thượng Thích Quảng Đức thế danh là Lâm Văn Tuất. Lê 7 tuổi, Ngài được song thân cho xuất gia thụ giáo với Hòa Thợng Như Đạt - Minh Lý, tự Hằng Thâm, thuộc dòng thiền CHúc Thánh.Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2005. 2 tr. TNS040URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58485Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Ngọn đuốc đại hùng đại lực đại từ bi Thích Quảng Đức soi sáng con đường đạp pháp và dân tộc

Title: Ngọn đuốc đại hùng đại lực đại từ bi Thích Quảng Đức soi sáng con đường đạp pháp và dân tộcAuthors: Nguyễn, ChínhKeywords: Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Bài viết kể về: người tự nguyện thắp thân tâm làm ngọn đuốc cúng dàng. Ánh sáng ngọn đuốc Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộcDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2005. 7 tr. TNS041URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58488Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)