Bồ Tát Quan Thế Âm và mười hai điều nguyện

Title: Bồ Tát Quan Thế Âm và mười hai điều nguyện
Authors: Thích, Thanh Duệ
Keywords: Bồ Tát Quan Thế Âm;Phật giáo;Giáo lý;Mười hai điều nguyện
Issue Date: 2010
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 2/2010; 4 tr. ; TNS07917
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53667
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU WEB, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN WEB

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)