Giáo pháp tứ y trong cuộc sống hiện đại

Title: Giáo pháp tứ y trong cuộc sống hiện đại
Keywords: Giáo Pháp Tứ Y;Đạo Phật;Giáo lý
Issue Date: 2007
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 3/2007; 3 tr. ; TNS07540
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53619
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)
Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Động từ chuyển động trong tiếng Nhật và tiếng Việt

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam