Giáo pháp tứ y trong cuộc sống hiện đại

Title: Giáo pháp tứ y trong cuộc sống hiện đại
Keywords: Giáo Pháp Tứ Y;Đạo Phật;Giáo lý
Issue Date: 2007
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 3/2007; 3 tr. ; TNS07540
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53619
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)
Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khảo sát hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016

Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam

Tội giao cấu với trẻ em trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên). Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04