Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đến thương mại Việt Nam

Title: Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đến thương mại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Anh Thu
Vũ, Thanh Hương
Vũ, Văn Trung
Lê, Thị Thanh Xuân
Keywords: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động hội nhập trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC, đặc biệt là các hoạt động nhằm tự do hóa thương mại hàng hóa và dịch vụ, được đánh giá là một trong ba nước có tỷ lệ hoàn thành cao nhất các biện pháp đề ra trong AEC Blueprint. Bài viết sử dụng mô hình trọng lực để phân tích tác động của các hoạt động hội nhập này đến luồng thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13993
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khảo sát hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016

Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam

Tội giao cấu với trẻ em trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên). Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04