Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất thành phố Hải Dương

Title: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất thành phố Hải Dương
Other Titles: Standardization of landuse database in Hai Duong city
Authors: Nguyễn, Thị Lan Vân
Keywords: Hệ thống thông tin địa lý;Cơ sở dữ liệu;Quản lý đất đai;Dữ liệu địa lý
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3647
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khảo sát hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016

Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam

Tội giao cấu với trẻ em trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên). Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04