Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất thành phố Hải Dương

Title: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất thành phố Hải Dương
Other Titles: Standardization of landuse database in Hai Duong city
Authors: Nguyễn, Thị Lan Vân
Keywords: Hệ thống thông tin địa lý;Cơ sở dữ liệu;Quản lý đất đai;Dữ liệu địa lý
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3647
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU WEB, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN WEB

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)