Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và cao dược liệu từ cây Lá diễn

Title: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và cao dược liệu từ cây Lá diễn
Authors: Ngô, Thị Quỳnh
Keywords: Dược liệu;Cây Lá diễn
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở dược liệu từ cây Lá diễn, đồng thời xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở cao khô dược liệu từ cây Lá diễn.
Description: 43 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55113
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU WEB, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN WEB

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)