Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và cao dược liệu từ cây Lá diễn

Title: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và cao dược liệu từ cây Lá diễn
Authors: Ngô, Thị Quỳnh
Keywords: Dược liệu;Cây Lá diễn
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở dược liệu từ cây Lá diễn, đồng thời xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở cao khô dược liệu từ cây Lá diễn.
Description: 43 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55113
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khảo sát hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016

Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam

Tội giao cấu với trẻ em trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên). Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04