Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và cao dược liệu từ cây Lá diễn

Title: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn dược liệu và cao dược liệu từ cây Lá diễn
Authors: Ngô, Thị Quỳnh
Keywords: Dược liệu;Cây Lá diễn
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở dược liệu từ cây Lá diễn, đồng thời xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở cao khô dược liệu từ cây Lá diễn.
Description: 43 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55113
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Động từ chuyển động trong tiếng Nhật và tiếng Việt

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam